Souhlas se zpracováním osobních údajů – kontaktní formulář

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Rojek a.s., se sídlem U Kapličky 1055 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25266411, zapsané ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  – e-mailová adresa
  – jméno
  – příjmení
  – telefonní číslo
 2. E-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem odpovědi na Váš dotaz na stránkách Rojek a.s. (rojek.cz). Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 2 týdnů.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti kerhart@rojek.cz, Rojek a.s., U Kapličky 1055 517 41 Kostelec nad Orlicí.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem či příslušnými pověřenými zaměstnanci.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  – vzít souhlas kdykoliv zpět
  – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
  – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
  – požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás